Linkedin/Facebook Mariana Tokvi Eiane

18.03.21 ევროპის მედიცინის სააგენტოს გადაწყვეტილებით ასტრაზენეკას ვაქცინის გამოყენების სარგებელი ზიანზე მეტია და მისი გამოყენება უნდა გაგრძელდეს. იგივე დასკვნა გააკეთა გუშინ WHO-მაც. ევროპის მედიცინის სააგენტოს რეკომენდაციის მიუხედავად ნორვეგია პრეპარატს ჯერ-ჯერობით იმუნიზაციის პროცესში არ დააბრუნებს. ქვეყანამ პრეპარატის გამოყენება 11 მარტს შეაჩერა. ეხლა კი ცდილობს შეისწავლოს ლეტალობის ფაქტები და მექანიზმები, რომლითაც ისინი განვითარდა.

წამლის სააგენტოს დირექტორი სთაინერ მადსენი აცხადებს, რომ საუკეთესო რჩევა იმ ადამიანებისათვის, ვინც ამ შემთხვევის მერე სკეპტიკურად უყურებს ვაქცინაციის საკითხს ის არის, რომ მათ შეუძლიათ დააკვირდნენ და ენდონ მმართველ გუნდს იმაში, რომ ისინი ამ საკითხს სრული სერიოზულობით ეკიდებიან და აუცილებლად მიიღებენ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც საზოგადოებისთვის სასარგებლო იქნება.


A quite long read about Endometriosis

Memories

We experience a great deal of events across childhood, and yet as adults we recall only a handful, mostly our “firsts”, our first ice cream, our first day at school, or significant life events. Although we sometimes see memory as a video camera, recording our lives accurately and without bias is a myth. An actual photograph, taken by flashbulb, preserves everything within its scope; it is altogether indiscriminate. Our flashbulb memories are not…

Our childhood memories are intricately shaped by our family and culture.


Today I received an yellow DHL box from Germany, that in the description of content said “Süßigkeit” (GER Sweetness, sweet, candy).

For those of you who do not know, 23 years ago, when I was 12 years old, I moved to Saarland-Germany alone as an exchange pupil in Robert Schumann Gymnasium and lived there with a host family.

Speaking as less German language as possible (only “Ja” and “Nein”) in the beginning, I of course started to face lots of challenges- from having to do my homework till late hours at night to interaction problems with people who I wanted…


A berry a day ?

“After the second world war, governments across the world wanted to ensure that their populations would never go hungry again. But diets have often narrowed at the expense of nutritional richness. The idea that eating certain items will help keep us healthy plays into both our natural neuroses about our own wellbeing and the emotional role food plays in our lives.

For most of human history, food and medicine have been closely related. Long before we talked of “superfoods” we consumed tonics, home remedies and pick-me-ups. In Tudor Britain sage was believed to improve a…


Surveys find that residents of north-western Europe trust their governments and fellow citizens quite a lot, while those in southern and eastern Europe do not. When the World Values Survey (wvs) asks Swedes whether most people can be trusted, more than 60% answer yes. In Italy only about 30% do so, and in Romania a mere 7%. Another study, the European Social Survey (ess), asks respondents to rate their trust in politicians on a ten-point scale. In 2018 the Dutch averaged 5.4, the Poles 3.1 and the French and Germans in between. One in eight Bulgarians gave their politicians a…


The country of Georgia´s immunisation programme rollout during the AstraZeneca controversy and vaccine as an asset for rich and poor.

“Twenty years ago a Peruvian economist made a startling observation. People in poor countries are not as poor as they seem. They have assets but can not prove that they own them, so they can not use them as collateral”. (The Economist. 12.09.20 ‘’Whose land?’’). In his book ‘’The mystery of capital’’ author was discussing the importance of formal titles, mapping and registering assets and belongings.

In 2021, when a vaccine became the most valuable asset, registration of its storage…

Mariana Eiane MD

Mariana Tokvi Eiane is a doctor who researches the cultural and socio-economic differences affecting decision-making in global healthcare .

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store